pankkien kohtuuttomat sopimusehdot

KOHTUUTTOMAT SOPIMUSEHDOT (CLAUSULAS ABUSIVAS)

MITÄ OVAT LATTIALAUSEKKEET (CLAUSULAS SUELO)?

¿Qué son las cláusulas suelo en una hipoteca?Las cláusulas suelo son una cláusula estipulada en el contrato hipotecario que establece un límite mínimo al interés aplicable en dicho préstamo. Esto quiere decir que aunque el interés baje (Euribor), el consumidor no se puede beneficiar de la reducción de la cuota de intereses en esos casos.Es claramente una opción contractual que favorece la posición de las entidades bancarias y no las de sus clientes.

Lattialauseke on luottosopimukseen sisällytetty sopimusehto, jossa vahvistetaan kyseiseen lainaan sovellettavien korkojen vähimmäistaso. Tämä tarkoittaa lainanottajan kannalta sitä, että vaikka lainan viitekorkona käytetty korko (esim. Euribor) laskisi, kuluttaja ei voi hyötyä tästä siinä tapuksessa että ehdon määräämä vähimmäisraja olisi alittumassa.

MIKSI OVAT KIELLETTYJÄ ?

Sopimukseen ei saa yksipuolisesti sisällyttää ehtoja, jotka syrjivät toista sopijapuolta. Kyseinen ehto suosii yksipuolisesti vain lainanantajaa kuluttajan kustannuksella, ja on siksi kuluttajalainsäädännön hengen ja kirjamaimen vastainen.Kun lainanottajana on kuluttaja, myös kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää tätä.