KOHTUUTTOMAT SOPIMUSEHDOT

 

MITÄ TARKOITETAAN KOHTUUTTOMALLA SOPIMUSEHDOLLA

Lain mukaan kohtuuttomia sopimusehtoja ovat pankin yksipuolisesti laatimat ja lainasopimukseen sisällyttämät sopimuslausekkeet, joista seuraa että kuluttaja tulee erehdytetyksi sopimuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Espanjan kuluttajansuojalain (la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) 83. artiklan ja Espanjan siviililain 6.artiklan mukaan, kun sopimusehto on tuomioistuimessa julistettu mitättömäksi, on ehtojen laatijan poistettava riidanalainen ehto sopimuksesta ja korvattava aiheuttamansa vahinko.

Sopimusehto, joka on mitätön, voidaan vaatia julistettavaksi mitättömäksi myös taannehtivasti, määräajasta riippumatta.

MiKÄ ON LATTIALAUSEKE ?

Yleisin, ja kuluttajan kannalta merkityksellisin ryhmä kohtuuttomien sopimusehtojen joukossa ovat ns. lattialausekkeet (clausulas suelo).

Lattialauseke on sopimusehto joka estää lainanottajaa täysin hyötymästä lainan viitekoron kuukausittaisista muutoksista. Lauseke määrää lainakoron minimitason sovellettavan viitekoron muutoksista huolimatta.

Espanjalaiset pankit ovat perinteisesti sisällyttäneet ko. ehdon lainasopimuksiin, joissa noudatetaan muuttuvaa korkoa. Korko on  laina-asiakirjoissa usein määritelty sellaisin sanoin kuin ”muuttuvan koron soveltamisrajoitukset” (“límites a la aplicación del interés variable”) ,”korkomuutosten rajoitus” (“límite de la variabilidad”) tai ”muuttuvan koron tyyppi” ( “tipo de interés variable”).

KUINKA YLEISIÄ LATTIALAUSEKKEET OVAT ?

Lattialausekkeet ovat hyvin yleisiä Espanjan asuntolainamarkkinoilla. Vuonna 2017 pankkien korvattava määrä kipusi 25 miljoonaan euroon.

 

Vaadi liikaa perityt maksut takaisin

kysy lisätietoja !

MITÄ TIETOJA LAINASTA TARVITSEMME ?

  1. Jäljennös lainasopimuksesta
  2. Todistus maksetuista lainalyhennyksistä lainanottamispäivästä tähän päivään.
  3. Jäljennös pankin allekirjoittamista asiakirjoista, lainaehdot, lainan uudistamista koskevat asiakirjat, lattiasopimusta koskevat mahdolliset sopimukset yms.

 

takaisin etusivulle