Asumismuodot

  1. Asumismuodot

Espanjassa useampi kuin 2/3 -osaa väestöstä asuu kerrostaloasunnoista. Tämä on suurempi osuus kuin missään muussa Euroopan maassa. Espanjan väestö keskittyy yhä enemmäm tietyille kasvualueille, samaan aikaan kun maaseutu vastaavasti tyhjentyy. Suurien kerrostaloasuntojen rakentaminen vauhdittui Francon hallintokaudella 1939 -1975, ja on jatkunut. Omistusasumisen osuus on 80 %.

*) Suomessa vakituisesti asutuista asunnoista oli kerrostaloissa 45 prosenttia, Väestöstä kuitenkin vain runsas kolmasosa asui kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että kerrostaloasunnot ovat verrattain pieniä ja näin ollen niissä myös asuu pienempiä asuntokuntia kuin rivi- ja omakotitaloissa. Omistusasumisen osuus oli noin 75%.     

*) Asuntokunnat ja asuinolot 2017: Tilastokeskus

takaisin etusivulle